Úvod

 
 

Základní informace
 
Institut Ilvermorny se nachází na nejvyšším vrcholku hory Mount Greylock v Severní Americe, v pohoří Berkshire County, v západním Massachusetts v USA a je domovem studentů, zaměstnanců a unikátních kouzelných tvorů. Škola byla založena Isolt Sayrovou v 17. století. Postupně se škola rozrostla a částečně se snad může zdát, že se podobá Bradavicím. Avšak ve zdech Ilvermorny byste nenašli žádné domácí skřítky - o pohodlí studentů a zaměstnanců se starají pichlohoři, kteří vždy sice trochu reptají, ale ještě nikdy školu neopustili. Na úpatí této hory se nachází vesnice Greylock, kde studenti tráví týden před začátkem školního roku se svými rodinami. Poté, co se sem sami dopraví, si užívají posledních dnů prázdnin a nakupuji si zde školní pomůcky, snad jen s výjimkou kouzelnické hůlky, kterou dostávají přímo ve škole. Do školy se dostanou pomocí kočárů tažených abraxaskými pegasy, kteří musí přeletět řeku známou v kouzelnických kruzích jako Hadův pramen. Řeka protéká kolem temného lesa, v němž žije mnoho záhadných kouzelných tvorů.
 
Čtyři koleje
 
Institut Ilvermorny původně vznikl v malém domku, který Isolt obývala se Jamesem Stewardem a dvěma adoptovanými syny, Chadwickem a Websterem. Oba dva chlapci byli kouzelníci, ale na americkém kontinentu v té době neexistovala žádná škola, která by je mohla vzdělávat. Rádi poslouchali příběhy o Bradavicích, které jim Isolt vyprávěla, a velice toužili takovou školu navštěvovat. Isolt jim slíbila, že až oba dosáhnou jedenácti let, zajistí jim výuku. Svůj slib splnila a přímo u nich doma společně se svým manželem Jamesem založila školu. Nechyběly zde ani čtyři koleje, které zakladatelé Isolt, Chadwick, Webster a James pojmenovali podle svých oblíbených kouzelných tvorů. Také se říká, že se do kolejí promítly osobnosti jejich zakladatelů a že že čtyři koleje reprezentují celou bytost kouzelníka. Každý tvor odpovídá jedné části – bouřlivák představuje duši, pichlohoř srdce, rohatý had mysl a wampuma tělo. Jednotlivé studenty si vybírají koleje a každý student se může rozhodnout, které koleji dá přednost. Zřídkakdy se však stává, že by si jednoho studenta vybraly všechny čtyři koleje.
 
Isolt svou kolej pojmenovala po rohatém hadu, s nímž se seznámila, když v roce 1620 připlula do Ameriky. Rozuměla jeho řeči a z jeho rohu jí její manžel, James, mimochodem nečar, vytvořil kouzelnou hůlku pro staršího Chadwicka. Říká se, že rohatý had představuje mysl, a jak lze očekávat od koleje zakladatelky školy, produkuje učence.

Chadwick si zvolil ptáka bouřliváka. Možná i jméno tohoto ptáka napovídá, že se v koleji cení temperament, inteligence a zvídavost, což jsou mimochodem i vlastnosti, kterými Chadwick oplýval. Jeho kolej zastupuje duši a kolej vychovává dobrodruhy.
 
Webster, který byl často konfliktní, ale také i nesmírně loajální a věrný, si jako své kolejní zvíře zvolil wampumu. Toto zvíře je obrovskou kočkovitou šelmou, která dokáže ovládat nitrozpyt. Kolej zastupuje tělo a vychovává válečníky a bojovníky.
 
James Steward  si jako své zvíře zvolil pichlohoře. Studenti v této koleji bývají velice zruční a laskaví. Kolej vychovává léčitele a zastupuje poslední, čtvrtou část těla kouzelníka - jeho srdce.

 

Archiv zpráv
×